Tel: 044353569, 0815359230

Email: allweb.technology@gmail.com

SECUTECH

SERVICE CENTER

ศูนย์รวมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครบวงจร สำหรับหน่วยงานราชการ และเอกชน
SECUTECH

IP CCTV

FULL HD 1080P

จำหน่ายกล้องวงจรปิดระบบ Network CCTV สมบูรณ์แบบ บันทึกวิดีโอด้วยความละเอียดสูง
IP CCTV

WEBSITE

DESIGN AND DEVELOPMENT

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ แบบครบวงจร
WEBSITE

ADVERTISING

ONE STOP SERVICE

รับออกแบบ-ผลิตสื่อโฆษณา และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ป้ายโฆษณา ไวนิล โบชัวร์ LED ฯลฯ
ADVERTISING

EASY-ACC

SOFTWARE FOR BUSINESS

จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจ
EASY-ACC

CAR CAMERA

1080P HD RECORDING

จำหน่าย พร้อมติดตั้ง กล้องติดรถยนต์
CAR CAMERA
เมนูสินค้า

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ... 

 

 วิธีการสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทฯ
 • ส่งใบสมัครมาทางจดหมาย ไปรษณีย์
 • ส่งประวัติการทำงานมาทางอีเมล์ พร้อมรูปถ่าย , ผลงาน
 • วันและเวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด 

ที่อยู่ : 3279/24 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.044-353-569, 044-353-298 มือถือ 081-535-9230

 

 

  Sales Engineer (10)

ลักษณะงาน

 • สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด
 • จัดทำรายงานยอดขาย และ รายงานการเข้าพบลูกค้า
 • ติดตาม ประสานงานให้คำปรึกษา แนะนำผลิตภัณฑ์
 • ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การใช้งาน และการติดตั้ง
 • แจ้ง Promotion และ แจ้งกำหนดการอบรมให้แก่ลูกค้า
 • เข้าพบลูกค้า จัดประเมินราคา และ เสนอราคา 
 • ช่วยงานสัมมนา Product ของบริษัท 
 • ให้คำปรึกษาหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

 คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 23 - 29 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการนำเสนอขายสินค้าวิศวกรรม, สายสัญญาณ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 2 ปีขึ้นไป
 •  มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 •  มีความสามารถในการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในด้านการขาย กับลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   

             Sales Executive (10)

 

ลักษณะงาน

 • พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่ของบริษัทฯ
 • นำเสนอข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
 • บริหารจัดการงานขายเต็มรูปแบบ เริ่มจากการหาลูกค้า / นำเสนอบริการและปิดงานขาย พร้อมการดูแลหลังการขาย
 • รวมรวบข้อมูลและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการขาย / การคาดการณ์การลงทุนและจัดทำประมาณการขาย

 

 คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) :ทุกช่วงอายุ 
 • ดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท  สาขาการตลาด, การขาย, การจัดการ, บริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3 ปี 
 • มีประสบการณ์ด้านการขายวงจรสื่อสาร(Leased Lines) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายโครงการ หรือการขายลูกค้ากลุ่มองค์กร อย่างน้อย 2-3ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะMicrosoft Office ได้เป็นอย่างดี 
 • มีทักษะการนำเสนอ ทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะด้านการวางแผนงานขาย
 • มีทักษะในการสร้างและบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
 • บุคลิกดี, รักงานขาย, มีหัวใจบริการและมีความคล่องตัวสูง 
 • สามารถอ่าน, เขียน,ฟังและพูดภาษาอังกฤษได้ดี 
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล * ต้องมีใบสมัครพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน
   

 

 Graphic design (กราฟิกดีไซน์)

ลักษณะงาน

 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
 • ออกแบบเว็บไซต์
 • สามารถถ่ายภาพและใช้กล้องเบื้องต้นได้
 • ออกแบบงาน GRAPHIC สิ่งพิมพ์นิทรรศการ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ออกแบบ Graphic สำหรับงานพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ งานตกแต่งภายใน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
 • สามารถออกแบบ Website และมีความรู้เกี่ยวกับ Website ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากใช้โปรแกรม 3D MAX , SketchUp ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop / lllustrator / Flash หรือโปรแกรมอื่นๆ
 • หากมีผลงานเกี่ยวกับด้านกราฟิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

 Designer (ดีไซน์เนอร์)

 

ลักษณะงาน

 • ออกแบบงาน3D ,สร้างแอนิเมชั่น และขึ้นรูปโมเดล
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ
 • ออกแบบเว็บไซต์
 • สามารถถ่ายภาพและใช้กล้องเบื้องต้นได้
 • ออกแบบงาน GRAPHIC สิ่งพิมพ์นิทรรศการ

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสื่อสารความคิดได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, MAX, AutoCad, Sketchup, Photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมอื่นๆ

 

 

         โปรแกรมเมอร์

 

ลักษณะงาน

 • เขียนโปรแกรม
 • ออกแบบเว็บไซต์

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีวิศกรรมคอมพิวเตอร์/อิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Arduino, Raspberry Pi
 • พัฒนาเกมส์ และ Interactive เช่น 2D , 3D ,VR , AR ,mapping ,virtual ภาพและเสียง,อื่นๆ
 • พัฒนาโปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์,robot
 • ออกแบบพัฒนาจัดทำระบบ IoT
 • พัฒนา mobile application , windows application
 • มีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสื่อสารความคิดได้ดี

 

 

 Draftman (พนักงานเขียนแบบ)

 

ลักษณะงาน

 • เขียนแบบ Shop Drawing เพื่อส่งให้ลูกค้าอนุมัติ
 • วัดขนาดเพื่อออกแบบงานที่ไซต์งานของลูกค้า
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีสาขาก่อสร้าง / โยธา สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์เขียนแบบ 1-2 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานและเดินทางต่างจังหวัดได้
 • สามารถเขียนแบบโครงสร้างและตกแต่งภายในได้
 • หากใช้โปรแกรม 3D MAX , SketchUp ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีผลงานเกี่ยวกับด้านกราฟิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Creative & Copy Writer

 

ลักษณะงาน

 • เขียนบท/คอนเทนท์
 • ทำโฆษณา ไวรัลคลิป
 • อินโฟกราฟฟิค และงานอนิเมชั้น
 • กราฟฟิคดีไซต์ 2D/3D
 • ออกแบบเว็ปไซต์
 • แอดมินดูแลเพจ
 • VDO presentation

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์, ครุศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการค้นคว้า, วิเคราะห์, เขียนบทความและบทภาพยนต์ รายการโทรทัศน์
 • รักงานข้อมูล รู้จักการคัดเลือก วิเคราะห์ และดึงหัวใจสำคัญของข้อมูลออกมาได้
 • มีความสามารถในการเล่าเรื่องที่ยากให้น่าสนใจ และมีความบันเทิง
 • มีความเข้าใจในขั้นตอนงาน PRODUCTION /ANNIMATION /ดนตรี มีความรู้ในงานภาพ และเสียง 
 • สามารถใช้เทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดี และรู้จักสื่อ MULTI MEDIA พอสมควร
 • บริหารทีมงานและเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีความรอบรู้ มีความรู้รอบตัวสูง และชอบงานสารคดี
 • รักงานพิพิธภัณฑ์

 

 

 โฟร์แมนตกแต่งภายใน

 

ลักษณะงาน

 • ดูแลงานและตรวจสอบงาน
 • ส่งมอบงาน
 • ประสานงานกับโครงการต่างๆ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง/โยธา/ตกแต่งภายในหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี กล้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
 • อ่านแบบก่อสร้างและตกแต่งภายในได้
 • สามารถถอดแบบประมาณราคาเบื้องต้นได้
 • สามารถเขียนโปรแกรม Autocad ได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ , สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่
 • หากมีผลงานเกี่ยวกับด้านกราฟิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

              พนักงานขายประจำสำนักงาน (จำนวน 10 อัตรา)

 

ลักษณะงาน

 • ต้อนรับลูกค้า แนะนำเสนอขายสินค้า
 • ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลกับลูกค้า
 • ทำใบเสนอราคา / วางบิล / ประสานงาน
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ

 

               พนักงานขาย (จำนวน 10 อัตรา)

 

ลักษณะงาน

 • ต้อนรับลูกค้า แนะนำเสนอขายสินค้า
 • ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลกับลูกค้า
 • ทำใบเสนอราคา / วางบิล / ประสานงาน
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

 

             งาน IT Support (จำนวน 3 อัตรา)

 

ลักษณะงาน

 • มีความรู้ด้าน Hardware & Software / Network/ Security  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ด้าน Hardware & Software / Network /Security  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้ , ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

             ช่างติดตั้งงานระบบ (จำนวนมาก) 

 

ลักษณะงาน

 • มีความรู้ด้าน Hardware & Software / Network / Security  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย  ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน , มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบ
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านติดกล้องวงจรปิดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้าน Hardware & Software / Network /Security  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเข้าร่วมอบรมในงานที่เกี่ยงข้อง

  

allweb 2019

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับ Cookie Policy & Privacy.